ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

เพื่อ นัดออนไลน์ได้ ในอนาคต

 • ตรวจสอบออนไลน์
  ผู้ป่วยไม่ต้องไปติดต่องานลงทะเบียน
 • เพื่อความแน่ใจ
  ผู้ป่วยตรวจสอบแน่ใจว่าเคยมีประวัติในโรงพยาบาล
 • ตรวจสอบได้ด้วยตนเอง
  ผุ้ป่วยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
 • ใช้แค่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  ตรวจสอบการเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลแค่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ร.พ.ระนอง